VII. ročník mezioborového sympozia

Diabetes mellitus

Prevence a léčba diabetických komplikací

Vážení,
přijměte, prosím, pozvání k účasti na již tradiční VII. ročník mezioborového sympozia s postgraduálním zaměřením,
4. září 2020 v Hradci Králové.

Dámy a pánové,

od roku 1999 jsem každoročně byla odborným garantem Celostátního interdisciplinárního diabetologického sympozia. Toto postgraduálně koncipované mezioborové sympozium bylo již od začátku vždy zaměřeno na aktuální diabetologické a současně i související problémy s dalšími specializacemi (tedy kardiologii, neurologii, gynekologii, oftalmologii, chirurgické obory a další). A bylo vždy zaštítěno mými prestižními mateřskými pracovišti, Lékařskou fakultou a Fakultní nemocnicí LF UK v Hradci Králové (což trvá stále). Vždy mě těšil zájem plného auditoria více než dvou stovek diabetologů, internistů a praktických lékařů.
První nalomení tradice proběhlo v roce 2012, kdy jsem z osobních důvodů předala štafetu této úspěšné akce významnému Diabetologickému centru VFN 1. LF UK v Praze, které v této tradici skvěle pokračuje v Průhonicích.  V Hradci Králové se od roku 2013 každý rok, první pátek v měsíci září, nyní uskutečňuje jednodenní diabetologické sympozium. 
A pandemie COVID-19 nalomila tradici podruhé. Nepochybuji, že se akce „zúčastní“ jen jako téma některých prezentací a neprojeví se jakýmkoli nežádoucím způsobem. Všichni, kteří sympozium připravujeme, v to pevně věříme a jsme připraveni flexibilně reagovat na případné „záludnosti“.
To, co však nedoznalo za ta léta žádné změny, je fakt, že se na vás všechny opět těším.
Dámy a pánové, na shledanou v pátek 4. září 2020 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové.

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.


SYMPOZIUM proběhne s fyzickou účastí auditoria včetně akreditace pro jednotlivé skupiny účastníků. Pokud by nám epidemiologická situace znemožnila sympozium fyzicky uspořádat, je připraven online či offline přenos.
Pečlivě monitorujeme veškerá hygienická opatření a vládní nařízení, včetně informací z relevantních mediálních zdrojů.
Těšíme se na vaši účast!! Registrujte se včas!
 


Registrace na sympozium bude otevřena od 5. dubna

Hradec Králové

Hotel Nové Adalbertinum
Velké náměstí 22/32
500 03 Hradec Králové

pátek

4. září 2020

9:00

pátek

4. září 2020

9:00

Sympozium se koná pod záštitou
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové
děkana LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D.,
a ředitele FN v Hradci Králové prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., dr.h.c..

Odborným garantem sympozia je
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D., vedoucí subkatedry diabetologie Katedry interních oborů LF UK, III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN v Hradci Králové.


Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Účast na sympoziu je ohodnocena kreditními body pro lékaře a lékárníky.

Kontakt

Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme s realizací
Vaší registrace na sympozium a zodpovíme Vaše dotazy.

PHARMA Product Management s.r.o.

Havlíčkova 294
500 02 Hradec Králové