VI. ročník mezioborového sympozia

Diabetes mellitus

Prevence a léčba diabetických komplikací

Vážení,
přijměte, prosím, pozvání k účasti na již tradiční VII. ročník mezioborového sympozia s postgraduálním zaměřením, které pro Vás připravujeme na 4. září 2020 v Hradci Králové.


Mezioborové sympozium se v roce 2019 uskutečnilo 6. září v Hradci Králové. Registrace na sympozium bude otevřena od 1. dubna

Hradec Králové

pátek 6. září 2019 9:00

Hotel Nové Adalbertinum
Velké náměstí 22/32
500 03 Hradec Králové

Hradec Králové

Hotel Nové Adalbertinum
Velké náměstí 22/32
500 03 Hradec Králové

pátek
6. září 2019 9:00

Sympozium se koná pod záštitou
Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy
děkana LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D.,
a ředitele FN v Hradci Králové prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., dr.h.c..

Odborným garantem je doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D., vedoucí Subkatedry diabetologie LF UK v Hradci Králové III. interní gerontometabolické kliniky FN Hradec Králové.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Účast na sympoziu je ohodnocena kreditními body pro lékaře a lékárníky.

Partneři

Kontakt

Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme s realizací
Vaší registrace na sympozium a zodpovíme Vaše dotazy.

PHARMA Product Management s.r.o.