Informace

Pozvánka / Informace

O sympoziu

Sympozium se koná pod záštitou
děkana LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D.,
a ředitele FN v Hradci Králové prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., dr.h.c..

Odborným garantem je doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. vedoucí Subkatedry diabetologie LF UK v Hradci Králové III. interní gerontometabolické kliniky FN Hradec Králové.


Na sympoziu svá odborná sdělení přednesou (abecedně):

 • prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
 • prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
 • MUDr. Barbora Doležalová
 • MUDr. Irma Dresslerová
 • prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
 • doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
 • MUDr. Martina Lášticová
 • MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
 • prof. MUDr. Martin Prázný, Ph.D.
 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
 • MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D.
 • prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
 • doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
 • MUDr. Petr Šmahel

Místo konání

Hotel Nové Adalbertinum

Hradec Králové
Velké náměstí 22/32
500 03 Hradec Králové

pátek
6. září 2019 9:00

Informace o místě
Parkování

Registrace

Registrace na sympozium je otevřena od 1. dubna 2019. Elektronické registrace budou ukončeny 5. září 2019. Po tomto datu je možná pouze registrace v místě konání.

Potvrzení účasti

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účast na sympoziu je ohodnocena kreditními body pro lékaře a kreditními body lékárníky.
Potvrzení účasti proběhne formou certifikátu s přidělenými kreditními body pro lékaře a lékárníky. NLZP bude započtena délka vzdělávací akce bez bližší specifikace dle novely zákona z roku 2017.