Program

Pozvánka / Program

7:30 9:00

Registrace

9:00 9:05

Zahájení, úvodní slovo

I. odborný blok

Komplexní účinek současných antidiabetik

9:05 9:25

Hypoglykémie jako stále obávaná komplikace léčby diabetu a její prevence MUDr. Barbora Doležalová UPA a INTENDIA klinika s.r.o. Chrudim

9:25 9:45

GLP-1 RA s protrahovaným účinkem a jejich význam v prevenci diabetických komplikací MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. II. interní klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně

9:45 10:05

SGLT2-inhibitory v roce 2019 v léčbě diabetu a jeho komplikací doc. MUDr. David Karásek, Ph.D. III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF PU a FN v Olomouci

10:05 10:25

Jak docílit u diabetika optimální bazální inzulinémie? prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. Institut klinické a experimentální medicíny v Praze

10:25 10:45

Cíle kompenzace a farmakologické možnosti léčby starších diabetiků MUDr. Martina Lášticová III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

10:45 11:05

Panelová diskuze po I. bloku

11:05 11:20

Přestávka

II. Odborný blok

Diabetes mellitus v roce 2019 - důvod ke skepsi či optimismu?

11:20 11:40

Komplikace diabetu v ČR v roce 2019 - důvod k optimismu nebo skepsi? prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. Interní klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze

11:40 12:00

Možnosti antidiabetické léčby v roce 2019 - důvod ke skepsi či optimismu? prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. III. interní klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

12:00 12:20

Aktuální a perspektivní možnosti monitoringu léčby diabetu a jeho komplikací prof. MUDr. Martin Prázný, Ph.D. III. interní klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

12:20 12:40

Nežádoucí účinky současných antidiabetik doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

12:40 13:00

Léčba obezity u diabetiků v roce 2019 a její perspektiva prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. III. interní klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

13:00 13:20

Panelová diskuze po II. bloku

13:20 14:30

Přestávka, oběd

III. odborný blok

Mezioborová spolupráce při léčbě komplikací diabetu

14:30 14:50

Jsou vzácné dyslipidémie u diabetiků opravdu vzácné? prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

14:50 15:10

NAFLD a NASH v roce 2019 MUDr. Irma Dresslerová I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

15:10 15:30

Enteroinzulární osa z hlediska endokrinologa prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. IV. interní hematologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

15:30 15:50

Karcinom pankreatu - prevence, diagnostika a léčba u diabetiků MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D. III. interní klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

15:50 16:10

Klostridiové průjmy u diabetiků MUDr. Petr Šmahel Klinika infekčních nemocí LF UK a FN v Hradci Králové

16:10 16:30

Panelová diskuze po III. bloku

16:30 16:35

Zakončení sympozia