Informace

Pozvánka / Informace

O sympoziu

Sympozium se koná pod záštitou
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové
děkana LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D.,
a ředitele FN v Hradci Králové prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., dr.h.c..

Odborným garantem sympozia je doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
vedoucí subkatedry diabetologie Katedry interních oborů LF UK, III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN v Hradci Králové.


Na sympoziu svá odborná sdělení přednesou (abecedně):
 • prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
 • MUDr. Barbora Doležalová
 • prim. MUDr. Božena Jurášková, CSc.
 • doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
 • MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
 • MUDr. Markéta Paclíková
 • prof. MUDr. Martin Prázný, Ph.D.
 • MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, Ph.D., MBA
 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
 • prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
 • MUDr. Jan Škrha, Ph.D.
 • MUDr. Petr Šmahel
 • doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
 • prof. MUDr. Michal Vráblík, Ph.D.

Místo konání

Hotel Nové Adalbertinum

Hradec Králové
Velké náměstí 22/32
500 03 Hradec Králové

pátek
4. září 2020 9:00

Informace o místě
Parkování

Registrace

Registrace na sympozium je otevřena od 1. dubna 2020. Elektronické registrace budou ukončeny 1. září 2020. Po tomto datu je možná pouze registrace v místě konání.

Potvrzení účasti

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účast na sympoziu je ohodnocena kreditními body pro lékaře a kreditními body lékárníky.
Potvrzení účasti proběhne formou certifikátu s přidělenými kreditními body pro lékaře a lékárníky. NLZP bude započtena délka vzdělávací akce bez bližší specifikace dle novely zákona z roku 2017.