VIII. ročník mezioborového sympozia

Diabetes mellitus

Prevence a léčba diabetických komplikací

Dámy a pánové,

od roku 1999 každoročně odborně garantuji Celostátní interdisciplinární diabetologické sympozium. Toto mezioborové sympozium bylo od začátku vždy zaměřeno na aktuální diabetologické a současně i související problémy s dalšími specializacemi (tedy kardiologii, neurologii, gynekologii, oftalmologii, chirurgické obory a další). Dovoluji si připomenout, že je od začátku zaštítěno mými prestižními mateřskými pracovišti, Lékařskou fakultou a Fakultní nemocnicí LF UK v Hradci Králové. Zájem plného auditoria diabetologů, internistů, praktických lékařů a farmaceutů dokládá, že akce tohoto charakteru má i v současném distančním světě stále své oprávnění a místo.

V roce 2012 jsem tuto dvoudenní akci z osobních důvodů předala Diabetologickému centru VFN 1. LF UK v Praze, které v této tradici skvěle každoročně v červnu pokračuje v Průhonicích. V Hradci Králové se od roku 2013 každý rok, první pátek v měsíci září, nyní uskutečňuje diabetologické sympozium jednodenní.  Tuto novou tradici nenalomila ani pandemie COVID-19, 4. září 2020 jsme se sešli na sympóziu prakticky v plném počtu. Nejen ti z nás, kteří byli jako členové COVID teamů (ať nemocničních či záchranné služby), ale i všichni ostatní kolegyně a kolegové si nepochybně zasloužíme alespoň – když ne „necovidový“, pak alespoň oddechový „mezicovidový“ čas.

Bude pro mě ctí, pokud jeden den strávíte s námi, na sice odborném, ale současně i osobním setkání na letošním sympóziu v Hradci Králové.  Doufám, že odborný program odpovídá vašemu zadání a moc se na vás všechny opět těším.

Dámy a pánové, na shledanou v pátek 3. září 2021 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové.

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
 
Registrace na sympozium bude otevřena od 19. dubna

Hradec Králové

Hotel Nové Adalbertinum
Velké náměstí 22/32
500 03 Hradec Králové

pátek

3. září 2021

8:30

pátek

3. září 2021

8:30

Sympozium se koná pod záštitou
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové
děkana LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D.,
a ředitele FN v Hradci Králové prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., dr.h.c..

Odborným garantem sympozia je
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D., vedoucí subkatedry diabetologie Katedry interních oborů LF UK, III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN v Hradci Králové.


Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Účast na sympoziu je ohodnocena kreditními body pro lékaře a lékárníky.

Kontakt

Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme s realizací
Vaší registrace na sympozium a zodpovíme Vaše dotazy.

PHARMA Product Management s.r.o.

Havlíčkova 294
500 02 Hradec Králové