Zpracování osobních údajů

Pozvánka / Zpracování osobních údajů

Společnost PHARMA Product Management s.r.o., se sídlem: Havlíčkova 294/3, 500 02 Hradec Králové, IČO: 28796543, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27961, je oprávněna v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů zpracovávat Vámi sdělené osobní údaje, a to za účelem plnění práv a povinností v souvislosti s Vaší registrací. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na období plnění práv a povinností společností PHARMA Product Management s.r.o. vzniklých v důsledku Vaší registrace a na období dalších 10 let. Poskytnutí osobních údajů je s ohledem na účel zpracovávání osobních údajů povinné. V případě, že jste vyjádřil/a zájem o zasílání informací o dalších seminářích pořádaných společností PHARMA Product Management s.r.o., souhlasíte rovněž se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to do doby odvolání tohoto souhlasu a na období dalších 10 let. Jako subjekt údajů máte (i) právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) právo požádat o vysvětlení, zjistíte-li nebo domníváte-li se, že provádění zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, (iv) právo požádat o odstranění závadného stavu, tj. o blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, zjistíte-li, že provádění zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.